Pievienojieties mūsu mentoringa programmai

Piedalieties EUROPA mentoringa programmā, lai no pieredzējušiem kolēģiem uzzinātu, kā veikt visaptverošu renovāciju privātās dzīvojamās ēkās. Vairāku posmu mācību procesā dalībnieku grupām būs iespēja mācīties no mūsu EUROPA pilotpartneriem.

EUROPA mentoringa programma ir atvērta!

Uzaicinājums pieteikties EUROPA mentoringa programmai tiks izsludināts 2022. gada 24. janvārī

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 21. februāris

Pieteikties tagad

Kas ir EUROPA replicēšanas procesa mentoringa programma?

EUROPA mentoringa programmas replicēšanas mērķis ir dalīties ar zināšanām un prasmēm attiecībā uz EUROPA vienas pieturas aģentūru un energoefektivitātes abonementa izstrādi un pielāgošanu, lai reģionālā līmenī veicinātu dzīvojamo ēku visaptverošu energoefektivitātes atjaunošanu.

Mentoringa programma ietver šādus aspektus:

1

Mentorings ar vienu no mūsu pilotprojekta partneriem un apmācāmo grupu.

2

Pašmācība mentora pavadībā no 2022. gada marta līdz septembrim.

3

Kolektīvs uzsākšanas un noslēguma pasākums (tiešsaistē).

4

Četras sesijas ar mentoru un apmācāmo grupu (tiešsaistē).

5

1,5 dienas ilga mācību tikšanās mentora reģionā.

6

Pēc izvēles specializētas tematiskās sesijas (tiešsaistē)..

EUROPA Mentoringa programma ir atvērta galvenajām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas visaptverošā energoefektivitātes atjaunošanā (dzīvojamām ēkām) savā reģionā.

Mentoringa programma sāksies marta vidū.

Tas ietver:
  • Vietējās varas iestādes (prioritāte),
  • Enerģētikas aģentūras (prioritāte),
  • Valsts/privātie namu apsaimniekošanas uzņēmumi,
  • Vienas pieturas aģentūras (renovācijas),
  • Organizācijas/uzņēmumi, kas atbalsta māju īpašniekus renovācijas pasākumos.
Pieteikumi tiek gaidīti no visām ES dalībvalstīm.

Kā notiek pieteikšanās process?

Pieteikšanās sāksies 2022. gada 24. janvārī un noslēgsies 2022. gada 21. februārī. Mentorējamo atlase ir atkarīga no atbilstības mūsu mentoriem, pieteikuma kvalitātes un ģeogrāfiskajiem apsvērumiem.

Mentoringa uzsākšana notiks marta vidū.

Mentoringa procesam ir nepieciešams veltīt noteiktu laiku. Piesakoties, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņam ir pieejams nepieciešamais laiks un viņš var segt visas radušās izmaksas no savas puses. Turklāt pieteicējs apņemas segt ceļa izdevumus, kas saistīti ar tikšanos uz vietas mentora reģionā. Mentors sedz visus pārējos izdevumus vizītes laikā.

Ieteicams, lai pieteikuma iesniedzējam būtu vismaz B1 angļu valodas līmenis, lai viņš varētu piedalīties mentoringa programmas kopīgajās aktivitātēs un sadarboties ar satura ekspertiem un programmas koordinatoriem. Pēc apstiprināšanas dalībai programmā veiksmīgie pretendenti saņems sīkāku informāciju.

Iepazīstaties ar mūsu mentoriem!

Mācību programma ir paredzēta, lai nodotu EUROPA zināšanas apmācāmajiem un risinātu iespējamās problēmas jūsu vietējā kontekstā. Sešus mēnešus jums būs iespēja sadarboties ar vienu no EUROPA pilotprojekta dalībniekiem un citiem mentoriem tiešsaistes vidē. Mentoringa programma ietver arī vienu klātienes tikšanos jūsu mentora reģionā.

Mentorings sāksies marta vidū.

Vienas pieturas aģentūra un energoefektivitātes abonements Latvijai

  • Konsultācijas daudzdzīvokļu mājokļiem
  • Digitālā vienas pieturas aģentūra
  • Biznesa plāna izstrāde un projektu vadība

Ageden

 

Francija

AREANATejo

 

Portugāle

eza!

 

Vācija

Regione Piemonte & Environment Park

 

Itālija

Pievienojieties mūsu mentoringa programmai.

Kļūsti par mentorējamo.

Sazinieties ar mums

Anuschka Ruge
Projekti un kampaņas
a.ruge@climatealliance.org