KĀPĒC ĒKAS?

Mājokļa apdraudējums, piemēram, pārmērīgs karstums, pārmērīgs aukstums un ventilācijas trūkums izraisa mitrumu un pelējumu, kas var izraisīt elpceļu, infekcijas un psihiskās veselības problēmas.

Mājokļu vides kvalitāte ir nozīmīgs faktors, lai mazinātu veselības apdraudējumu un uzlabotu klimatu ilgtermiņā.

KĀPĒC EUROPA?

KĀ EUROPA STRĀDĀ?

Vienas pieturas aģentūras (VPA) izveide

EUROPA’s vienas pieturas aģentūras (VPA) pieeja iekļauj gan virtuālu, gan fizisku vietu, kur Tu varēsi atrast visu nepieciešamo informāciju un pakalpojumus, kas nepieciešami visaptverošas ēkas renovācijas procesā.

EUROPA’s vienas pieturas aģentūras piedāvātie pakalpojumi:

  • Kontaktu dibināšanas pakalpojums: Mēs savedīsim Tevi kopā ar pareizajiem ēku renovācijas procesa pakalpojumu sniedzējiem un iepazīstināsim ar pareizajām finanšu atbalsta shēmām.
  • Enerģijas atjaunošanas finanšu plānošana: Mē piedāvāsim specializētus finanšu plānus, lai palīdzētu iesaistītajām pusēm sasniegt ēkas visaptverošu renovāciju, izmantojot enerģiju kā pakalpojumu.
  • Administratīvais atbalsts: Mēs palīdzēsim Tev pārvarēt birokrātisko slogu.
Energoefektivitātes abonementa noteikšana

Energoefektivitātes abonements ir līgums starp māju īpašniekiem un tirgus dalībniekiem. Tas ļauj visām ēkas renovācijā iesaistītajām pusēm noteikt vienotus standartus un prasības visaptverošai renovācijai, lai garantētu precizitāti un pārskatatbildību, pārredzamību un augstu kvalitāti.

Energoefektivitātes abonements ir neatņemama EUROPA vienas pieturas aģentūras sastāvdaļa. Izmantojot īpašas prasības un standartus, Energoefektivitātes abonements nosaka tehniskās, finanšu un līguma detaļas, kuras jāievieš ēkas visaptverošas renovācijas procesā.

Esi gatavs sākt? Izveidosim kopā!