Mūsu misija

EUROPA projekts apvieno 9 Eiropas valstu partneru ekspertīzi, lai radītu vienkāršāku un labāku visaptverošo dzīvojamo ēku renovācijas procesu.  

Mēs ticam, ka varam nodrošināt visām iesaistītajām pusēm labāku darbības modeli, izmantojot vienas pieturas aģentūras, kuras balstās uz Energoefektivitātes abonementa principu. Turklāt mēs piedāvājam arī tehnisko atbalstu, finansēšanas iespējas kā arī atvieglotu un/vai koordinētu renovācijas procesu.

__________________

Mūsu darbības modelis garantē enerģijas ietaupījumus, kā arī komfortu, drošību un veselību.

 Kas ir vienas pieturas aģentūra?

Mūsu partneri ir nodrošinājuši, ka mūsu kopīgais mērķis- paātrināt ēku renovācijas vilni var tikt piemērots katrā vienas pieturas aģentūras izmēģinājuma ieviešanas valstī  – Itālijā, Vācijā, Francijā, Portugālē un Latvijā.

Vienas pieturas aģentūras piedāvātie pakalpojumi:

1
Veicināt mājas īpašnieku aktīvu iesaisti

Tas ietver tirgus segmentēšanu, potenciālo klientu ģenerēšanu,mērķtiecīgus komunikācijas un mārketinga rīkus, lai īstajā brīdī sasniegtu pareizās mērķa grupas.

2
Renovācijas finanšu daļas plānošana

Mēs piedāvāsim specializētus finanšu plānus, lai palīdzētu iesaistītajām pusēm sasniegt ēkas visaptverošu renovāciju, izmantojot enerģiju kā pakalpojumu. Finansēšanas veids ir atkarīgs no vietējā konteksta un mājas īpašnieku finanšu līdzekļiem.

3
Atvieglošana un koordinācija

Mēs nodrošinām ēku visaptverošu renovāciju, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm un pārraugot ilgtermiņa un pieejamās finanšu iespējas, īpaši vidēja un zema ienākuma mājsaimniecībām, vecāka gadagājuma un mazāk aizsargātām personām, kurām nav iespēja piekļūt finansējumam, lai gan enerģijas ietaupījums ir pietiekams, lai atmaksātos.

4
Vienkāršāks renovēšanas process!

Garantēti rezultāti un pēc-renovācijas uzraudzība, iekļaujot kvalitatīvi paveiktu darbu un enerģijas ietaupījumus.

EUROPA vienas pieturas aģentūras paļaujas uz partneru vienotu koordināciju, iesaistīto pušu kontaktiem un digitalizāciju, izmantojot SUNShINE platformu.

Europa Energoefektivitātes abonements

Energoefektivitātes abonements ir līgums starp ēku iedzīvotājiem/ īpašuma pārvaldniekiem un tirgus dalībniekiem, lai nodrošinātu augstus dzīvojamo ēku visaptverošās renovāciju standartus un nodrošinātu noteikto energoefektivitāti.

Radot abonementa modeli energoefektivitātei mēs varam nodrošināt, ka visas reģionālās vienas pieturas aģentūras seko vieniem standartiem un garantē precizitāti, pārredzamību un augstu kvalitāti.

EUROPA mērķi

Veicināt visaptverošas renovācijas dzīvojamo ēku sektorā
Radīt uzticību tirgus dalībniekiem
Veicināt jaunas investīcijas
Nodrošināt standartus un specifikācijas, kas garantē energoefektivitāti

Mēs to izdarīsim

Definējot energoefektivitātes abonementa standartus un prasības dzīvojamo ēku visaptverošai renovācijai.
Saskaņojot iesaistītās puses, lai veicinātu energoefektivitātes abonementa izmantošanu vienas pieturas aģentūras ieviešanas valstīs, aktivizēsim pieprasījumu, kas izraisīs papildus investīcijas energoefektivitātei 37 miljonu apmērā.
Prasmju un kompetenču palielināšana izmantojot savstarpējo mācīšanos, kas tiek sniegta vienas pieturas aģentūrās, lai piesaistītu finansējumu un aktivizētu investīcijas energoefektivitātē

Iepazīsties ar mūsu partneriem!