Ekubirojs

Mēs ticam, ka dzīvošana mājās, kas veicina labklājību, paaugstinot veselības, drošības un komforta līmeni, ir mūsu pamattiesības. Ekubirojs mērķis ir sniegt iedzīvotājiem vienkāršu vispārējās atjaunošanas procesu- koncentrējoties uz pārredzamību, standartizāciju un efektivitāti, vienlaikus samazinot CO2. emisijas. Mēs uskatām, ka iedzīvotāju labklājība ir atjaunošanas procesa pamatā.

Latvijā mēs koncentrējamies atbalsta sniegšanai uz vietas, kā arī uz centienu palielināšanu izmantojot digitalizāciju un platformu SUNShINE.

Mūsu galvenie uzdevumi ir:

  • Informēt, motivēt, palīdzēt ēku īpašniekiem sekot līdzi energoefektivitātes ieiguldījumiem un aizstāvēt viņu intereses sākot no atjaunošanas procesa sākuma līdz tā beigām;
  • Kopprojektēšanas metodikas ieviešana ar ieinteresētajām personām, lai atvieglotu ēku atjaunošanas procesu
  • Palīdzēt ieinteresētajām personām piekļūt, uz abonēšanās pamata balstītam, finansējumam, izmantojot Building Energy Efficiency Facility (BEEF) mehānismu, kas garantē enerģijas ietaupījumu, veselību, konfortu, drošību un 20 gadu uzturēšanu par tādu pašu cenu, kādu iedzīvotājs maksātu par komunālajiem pakalpojumiem un uzturēšanu.

Mēs piedalāmies EUROPA projektā, jo esam apņēmušies uzlabot visaptverošās atjaunošanas procesu, izmantojot standartizāciju un apņemšanos ietaupīt enerģiju, uzlabot iedzīvotāju labklājību un mazināt enerģijas nabadzību. Mēs jau aktīvi darbojamies 5 Latvijas pašvaldībās: Bauskā, Tukumā, Jūrmalā, Ādažos un Līvānos, taču mēs ceram paplašināt savu darbību arī citās pašvaldībās, tiklīdz tiks izveidots vienas pieturas veikals (One-Stop-Shop) Latvijā.

Situācija Latvijā:

Daudzi daudzdzīvokļu ēku dzīvojamie fondi Austrumeiropā strauji pasliktinās. Šādās ēkās dzīvo aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju Tomēr ēku īpašniekiem nav pietiekamas piekļuves monetāriem un nemonetāriem resursiem, lai šo problēmu atrisinātu. Gandrīz visas daudzdzīvokļu ēkas Austrumeiropā (kopējā platībā pārsniedzot 300 miljonus kvadrātmetru) tika uzceltas Padomju Savienības laikā, kas beidzās 1992.gadā.

90.gados šīs ēkas tika privatizētas, un jauno ēku īpašniekiem nebija – un jorojām nav – finanšu resursu un pārvaldības prasmju, lai pienācīgi parūpētos par ēkām, kas pašlaik jau apdraud to iedzīvotāju veselību, drošību un labklājību.

Lai gan šī jautājuma esamība ir plaši atzīta un pieņemta gan ES, gan Latvijas līmenī, ēku atjaunošana joprojām ir lēns process. Iedzīvotājiem nav pietiekamas pieredzes kopīgu lēmumu pieņemšanā; tiem trūkst pietiekamu un atbilstošu zināšanu par renovācijas procesu, lai pieņemtu gudrus un apzinātus lēmumus; kā arī viņiem nav pieejams finansiāls atbalsts vai valsts līdzekļi atjaunošanai. Lai gan pēdējos gados ir veikti daži siltināšanas darbi, valstī ir jāveicina vispārējā ēku atjaunošana un jāpalielina izpratne par novatoriskiem finanšu mehānismiem, kurus var izmantot, lai atjaunošanas process būtu pieejams visiem. 

Daži no mūsu veiksmes stāstiem:

Latvijā ir pabeigti 18 daudzdzīvokļu ēku vispārējās atjaunošanas projekti. Visos projektos tika iekļauta energoefektivitātes garantija. 16 no renovācijas projektiem veicis SIA “RenEsco”, bet divus SIA “Salaspils siltums”. Kopumā, Ekubirojs ir palīdzējis koordinēt un atvieglot ēkas atjaunošnas procesu 1200 ģimenēm. Ekubirojs izstrādātie veicināšanas paņēmieni un kopprojektēšanas metodika pašlaik tiek izmantoti Slovākijā, Austrijā, Rumānijā, Bulgārijā un Polijā, izmantojot projektus Accelerate SUNShINE un Fineergo-Dom H2020. 

Daudzu ieinteresēto personu platforma SUNShINE ir izstrādāta, lai veicinātu sadarbību starp visām ēku visaptverošās atjaunošanas ieinteresētajām pusēm un palielinātu pārredzamību un atbildību visa procesa gaitā. Pašlaik, pakalpojumu sniedzēji, Slovākijā, Austrijā, Rumānijā, Bulgārijā un Polijā, testē platformu, lai uzsāktu atjaunošanas projektus; augšupielādētu un uzglabātu ēkas dokumentus un datus; sekotu atjaunošanas darbiem; un uzraudzītu un novērtētu ēku energoefektivitāti. Projekta EUROPA ietvaros tiks izstrādāta platformas SUNShINE iekļaušana, lai nodrošinātu, ka ēku īpašnieki var iesaistīties platformā un piekļūt tai, kā arī izpētīt visas iespējas to atjaunošanai izvēlētajās ES valstīs.

Ieguldījumu kontroles uzņēmums Funding for Future B.V. (F3) izveidoja sabiedrisko fondu “LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY” jeb LABEEF. Šī fonda mērķis ir atvieglot ilgtermiņa ieguldījumus, kas nepieciešami daudzdzīvokļu ēku un sabiedrisko ēku renovācijas projektiem. 2018. gadā LABEEF finansēja pirmos sešus visaptverošās atjaunošanas daudzdzīvokļu ēku projektus Cēsīs, Rīgā un Siguldā.

Ekubirojs

Noliktavas street 3-2, Riga,
LV-1010 Latvia
___

Sazinieties ar mums